Press "Enter" to skip to content

Aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybų inspekcija (VTPSI).

Šiame įraše noriu atkreipti dėmesį į šios valstybės įstaigos vaidmenį pritaikant aplinką žmonėms su negalia. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos vykdo statybos valstybinę priežiūrą. Ką gi tai reiškia ir kokį vaidmenį ji atlieka pritaikant aplinką žmonėms su negalia?

Inspekcija atlieka statybos valstybinę priežiūrą, kuri apima:

 1. Prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų (toliau – Specialieji reikalavimai) išdavimo terminų laikymosi priežiūrą ir (ar) išduotų prisijungimo sąlygų ir (ar) Specialiųjų reikalavimų teisėtumo tikrinimą;
 2. Statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimą;
 3. Statybos dalyvių veiksmų atitikties statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams tikrinimą;
 4. Statybos vykdymo teisėtumo tikrinimą;
 5. Privalomųjų nurodymų pateikti reikalingą informaciją, dokumentus, pašalinti patikrinimų metu nustatytus teisės aktų pažeidimus teikimą;
 6. Statybos užbaigimo procedūrų atlikimą;
 7. Šiame įstatyme nurodytų administracinių aktų išdavimą;
 8. Statomų statinių avarijų tyrimą;
 9. Asmenų prašymų, skundų ar pranešimų, susijusių su statybos procesu, nagrinėjimą;
 10. Konsultacijų ir metodinės pagalbos teikimą;
 11. Kitus prevencinius veiksmus, kuriais siekiama sumažinti pažeidimų skaičių;
 12. Kitus šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nurodytus su statybos valstybine priežiūra susijusius veiksmus.

Iš aukščiau išvardintų funkcijų išskirčiau kelias kurios veikia tiesiogiai aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia proceso kokybę.

3. Statybos dalyvių veiksmų atitikties statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams tikrinimas.

Funkcijos iliustracijai pateiksiu konkretų pavyzdį – kai buvo statoma Kauno Žalgirio arena, VTPSI remdamasi šia funkcija turėjo tikrinti ar statytojas paisė Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.” nurodymų pritaikyti Žalgirio areną žmonėms judantiems neįgaliojo rateliais. Ar bus įrengta kaip nurodyta 2% vietų nuo bendro skaičiaus skirtų judantiems neįgaliojo rateliais? Rezultatas parodė, jog VTPSI šios funkcijos nevykdė.

Taip pat tokio tipo negyvenamieji pastatai turėtų būti pritaikyti ir regos negalią turintiems žmonėms kaip tai numato Aplinkos ir teritorijų pritaikymo žmonėms su regėjimo negalia projektavimo ir įrengimo reikalavimai nurodomi Statybos techninių reikalavimų reglamente STR 2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.”. Pvz.: prieš laiptus, nuolydžius ir bet kokius kitus aukščio pasikeitimus pastatuose būtina įrengti įspėjamuosius paviršius. Šiuo metu galima tvirtinti, kad VTPSI šios funkcijos nevykdė Žalgirio arenoje jos statybų metu, nes iki šiol neįrengtas privalomas vietų kiekis žmonėms judantiems rateliais. VTPSI šį nusižengimą ignoravo, todėl leidimas eksploatuoti šį pastatą buvo išduotas.

Dar viena problema susijusi su šia VTPSI funkcija – pastatų ir statinių priežiūra po eksploatacijos leidimo išdavimo. Kauno Žalgirio arena 2017 m. pakeitė arenos projektą – sumažino 3/4 ir taip per mažą vietų skirtų žmonėms judantiems rateliais skaičių. Tačiau net ir pateikus skundą Statybos inspekcijai dėl šios, žmones su judėjimo negalia diskriminuojančios rekonstrukcijos, VTPSI atsisakė vykdyti tyrimą nurodydama, jog tai ne jų kompetencija. Taip nebuvo vykdyta 9 funkcija (asmenų prašymų, skundų ar pranešimų, susijusių su statybos procesu, nagrinėjimas).

9. Asmenų prašymų, skundų ar pranešimų, susijusių su statybos procesu, nagrinėjimas.

2017 m. rudenį Kauno Žalgirio arenos istorija prasidėjo tuo, jog Darius Liaugaudas judantis neįgaliojo rateliais kreipėsi skundu į VTPSI. Tačiau ši institucija atsisakė nagrinėti skundą. Tai abejones keliantis sprendimas, nes institucijos funkcijų tarpe tokia numatyta.

Apibendrinant VTPSI indėlį į aplinkos pritaikymą žmonėms su negalia reikia išskirti 2 aspektus. Tai institucinę galią turinti organizacija – ji turi reikiamus resursus ir struktūrą, kad vykdyti tokią funkciją. Tačiau tai nekompetentinga aplinkos žmonėms su negalia pritaikymo srityje organizacija, nes pradėjus tirti Kauno Žalgirio arenos Lygių galimybių įstatymo pažeidimą VTPSI buvo pateikti siūlymai imtis pastatų ir statinių eksploatacijos priežiūros po leidimo veikti išdavimo, tačiau ši institucija atsisakė motyvuodama tuo, jog ji neturi reikiamų kompetencijų.

Deja šiuo metu nėra reglamentuota kas ir kaip prižiūri pastatų ir statinių eksploataciją po leidimo išdavimo. Kad tai yra didelė problema byloja ir toks pavyzdys (tai faktas, ne hipotetinė situacija). Naujos statybos gyvenamosios paskirties pastatuose, lauke įrengiamas keltuvas užtikrinantis galimybę žmonėms su judėjimo negalia pakliūti į vidų, tačiau jis išmontuojamas gavus leidimą eksploatuoti ir statytojui pardavus būstus. Tai padaroma, nes aplinkos žmonėms su judėjimo negalia pritaikymas – keltuvas – yra išnuomojamas, o pasibaigus nuomos laikotarpiui savininkas jį išmontuoja ir išsiveža. Taip simuliuojamas aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia.

Šaltiniai

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
BIPA


Pasidalink

Būkite pirmas!

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas.

  Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.