Press "Enter" to skip to content

PARATEAM ir Gilė – dar vieni neįgaliųjų gelbėtojai. Ar Mindaugas Bilius ir Lietuvos paralimpinis komitetas turi užsiimti aplinkos neįgaliems pritaikymo vertinimu?

Atnaujintas: 2020-12-04

Artėjant kasmetinei, tarptautinei Neįgaliųjų dienai viešoji erdvė užpildoma įvairiomis publikacijomis neįgaliųjų ir jų aktualijų temomis – pasipila įvairios proginės konferencijos, mokymai, ataskaitų skelbimas ir t.t. Šie metai ypač aktyvūs el. erdvėje dėl objektyvių priežasčių – covid-19 ir čia padarė savo. Šiame komentare pasidalinsiu viena tokių iniciatyvų kuri man pasirodė netinkama arba dar blogiau – veikiančia prieš neįgaliųjų interesus.

Jautriausia tema neįgaliems yra aplinkos ir paslaugų pritaikymas. Didžiausia žmonių su negalia grupė – patiriantys atskirtį dėl nepritaikytos aplinkos, todėl šioje sferoje veikia ne viena neįgaliųjų nevyriausybinė organizacija, įvairios valdžios tarnybos bei institucijos. Viena tokių yra Lietuvos paralimpinis komitetas kuris jau keli metai vysto bei komunikuoja projektą PARATEAM. Ši organizacija atsakinga už profesionalų neįgaliųjų sportą Lietuvoje, jos vadovas Mindaugas Bilius.

PARATEAM

PARATEAM projektas pristatytas bendru LTV ir Lietuvos paralimpinio komiteto projektu – TV laida, ekrane rodyta 2019 metų rudenį. Šios laidos herojai, neįgalūs sportininkai bandė įrodyti, jog gali tapti kareiviais ir prisidėti prie Lietuvos gynybos (nuo ko?). Tokią nuomonę susidariau pažiūrėjęs kelis siužetus, tiek pakako įsitikinti, jog tai Lietuvos paralimpinio komiteto viešųjų ryšių projektas.

TV laida manęs neįtikino, kad neįgalus kareivis kurį įgaliems tenka nešti, kilnoti, padėti jam įveikiant kliūtis gali būti lygiaverčiu kovos lauke, o ne kliūtimi ir/ar visų žūties priežastimi. Čia ta pati iliuzija kaip ir bandymas įpiršti nuomonę visuomenei, jog yra keliolika lyčių (socialinių), o ne dvi – vyriška ir moteriška (biologinės). Manau, kad daugiau stiprybės prireikia pripažinti kas esi, ką gali nuveiki savo ir kitų labui, nei įrodinėti, jog gali tai ko deja, jau nebe. Šis supratimas ateina vėliau, todėl dažnai žmonės tik susidūrę su negalios matomiausia išraiška – fiziniais ribojimais, bando save ir kitus įtikinti, jog jie vis dar tokie pat kokie buvo iki negalios (ne prigimtinės negalios atvejais). Palikime juos ramybėje – tai raidos ir susitaikymo su savimi kelias.

Lapkričio 20 d., Paralimpinio komiteto vadovas Mindaugas Bilius savo Facebook paskyroje paskelbė įrašą “Parateam Lietuva gilė ruošiasi žygiui per šalį! 🤩 Jau greitai viešose vietose atsiras gilės lipdukai 👏 Renkamės geriausią ir klausiame: kuris Jums atrodo tinkamiausias?“. Šis kvietimas patraukė dėmesį, nes siūlomas lipdukas su gilės simboliu kuriuo Paralimpinio komiteto atstovai nusprendė žymėti viešas vietas kurios pritaikytas neįgaliems. Peržiūrėjus siūlomus maketus už kuriuos buvo kviečiami balsuoti sekėjai tapo akivaizdu, kad neįgaliųjų profesionaliu sportu užsiimanti organizacija pasuko aplinkos neįgaliems pritaikymo priežiūros link.

Manau šios veiklos nesusiję – Paralimpinis komitetas dirba su neįgaliais, profesionaliais sportininkai atstovaujančiais Lietuvą tarptautiniuose sporto turnyruose, o aplinkos pritaikymas įvairių negalių atstovams yra visiškai kita veiklos sritis. Ypač todėl, kad veikiant šioje srityje būtinos specialios, architektūrinės ir inžinerinės kompetencijos.

GILĖS / LIPDUKO PROBLEMA

Nevertinau Mindaugo Biliaus siūlomų maketų, suabejojau pačia idėja, nes pastaruoju metu Lietuvoje ypač daug problemų pritaikant aplinką ir paslaugas žmonėms su negalia DĖL NEKOMPETENCIJOS IR NEPROFESIONALIŲ SPRENDIMŲ. Problemas kuria asmenys ir organizacijos kurios neturėdamos kompetencijų, remdamosis tik subjektyvia narių patirtimi ima vertinti viešąją infrastruktūrą – parduotuves, kavines, viešąsias įstaigas. Taip kompetencija tampa negalia – manoma, jog jei judi neįgaliojo vežimėliu, geriausiai žinai kaip pritaikyti aplinką žmonėms su judėjimo negalia.

Tai klaidingas manymas, nes net ir judėjimo negalios grupėje yra įvairių galimybių žmonių kuriems aktualu tik tai su kuo susiduria jie patys. Dėl šios priežasties judantis rateliais, neturintis reikiamų žinių ir patirties, neturėtų vertinti kaip turėtų būti pritaikyta aplinka neregiui ar silpnaregiui. Juk jis vadovaujasi tik asmenine patirtimi.

Vienintelė išeitis – profesionali institucija kuri kontroliuotų aplinkos ir paslaugų pritaikymą žmonėms su negalia šalies mastu. Ši organizacija negali būti nevyriausybinė (NVO), išlaikoma projektinėmis lėšomis ar aukomis. Būtina forma – valstybės išlaikoma organizacija kuri nuosekliai dirbtų šioje srityje. Šios organizacijos atstovai turėtų rūpintis ne tik statybos projektų vertinimu, statybų proceso tikrinimu, bet ir lobistine veikla – analizuoti įstatymus, siūlyti jų pakeitimus, kurti naujų projektus kurie padėtų užtikrinti aplinkos ir paslaugų pritaikymą žmonėms su įvairiomis negaliomis. Pabrėšiu – APLINKOS IR PASLAUGŲ PRITAIKYMĄ ŽMONĖMS SU ĮVAIRIOMIS NEGALIOMIS. Ne tik aplinkos.

Mindaugo Biliaus iniciatyva šiame kontekste pasirodė nepriimtina, nes toks projektas diskredituoja aplinkos ir paslaugų pritaikymo procesą – tą sėkmingai šiuo metu jau daro LŽNAPA (Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija) kuri veikia Neįgaliųjų reikalų departamento pavedimu. Iki šiol, kasmet LŽNAPA laimi Neįgaliųjų reikalų departamento skelbiama konkursą ir kasmet šios organizacijos atstovai tvirtina sprendinius kurie diskriminuoja žmones su negalia.

Jei PARATEAM taptų dar viena organizacija kuri imtųsi tokios veiklos, padėtis dar labiau pablogėtų, nes Paralimpinio komiteto atstovai neturi reikiamų kompetencijų – jie nėra nei inžinieriai nei architektai. Todėl gilės ar koks kitas lipdukas ant statinio durų būtų ne pagalba žmonėms su negalia, o Paralimpinio komiteto viešųjų ryšių kampanija arba jos vadovo savireklama artėjančių rinkimų proga.

Paprieštaravus Facebook`e M. Biliaus iniciatyvoms su manimi susisiekė pats autorius – Paralimpinio komiteto vadovas. Jis pakomentavo idėją, paaiškino šios iniciatyvos priežastį – sportui skirtų statinių nepritaikymą. Jis nurodė, kad dažnai sporto salės, baseinai yra nepritaikomi sportuoti neįgaliems, savivaldybių organizacijos ir įmonės valdančios tokius objektus kreipiasi į Paralimpinį komitetą konsultacijų siekdamos tokius statinius atnaujinant ar statant naujus. Tokių priežasčių paskatintas jis sumanė tikrinti šias sportui skirtas vietas bei žymėti lipduku kuriame nurodoma “Draugiškas neįgaliems pastatas”. Diskutuojant su Mindaugu tapo aišku, kad jis kalba apie PASLAUGOS, o ne STATINIO ar APLINKOS pritaikymą neįgaliems.

Be abejonės jo vadovaujama organizacija ir jis asmeniškai yra sukaupę patirtį tame kaip reikia pritaikyti sporto sales, baseinus, kad juose galėtų sportuoti ir neįgalūs sportininkai – profesionalūs ir mėgėjai. Tik ši subjektyvi patirtis, atskirai be architektūrinių ir inžinerinių kompetencijų, neužtikrins SVEIKATINIMO PASLAUGOS pritaikymo VISIEMS, ne tik neįgaliems.

PASIŪLYMAI MINDAUGUI BILIUI

Todėl pokalbio metu Paralimpinio komiteto vadovui pasiūliau neklaidinti žmonių – nesileisti į savireklaminius ir neprofesionalius projektus kurie labiau pakenks nei padės žmonėms su negalia. Žinoma Mindaugas bei jo kolegos galėtų padėti – KONSULTUOTI statybų užsakovus ir architektus, federacijas, kitas suinteresuotas šalis, tačiau imtis VERTINTI visos infrastruktūros pritaikymo žmonėms su įvairiomis negaliomis ne jo ir jo vadovaujamos organizacijos jėgoms.

Vietoje lipduko “Mes draugiški negaliai” jie galėtų skelbti, jog viename ar kitame sporto komplekse, statinyje sportuoja PARATEAM rinktinė. Taip būtų pažymimas ir viešinamas Paralimpinio komiteto PARATEAM projektas. Kalbėti VISŲ NEĮGALIŲJŲ vardu apibendrintai, Mindaugas Bilius neturi nei įgaliojimų nei kompetencijų. Todėl toks žingsnis prieštarauja aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia tikslams ir neprisideda prie jo vadovaujamo Paralimpinio komiteto projekto PARATEAM prekės ženklo ir veiklos pozityvios reputacijos kūrimo.

Simboliška ir tai, kad jau antrą kartą Mindaugas Bilius nesilaiko žodžio. Jis jau antrą kartą sulaukęs mano kritikos susisiekia asmeniškai, pažada diskusijas ir elgiasi priešingai. Deja taip buvo ir šį kartą – Mindaugas užtikrino, kad po pokalbio inicijuos diskusiją su jo komandos nariais atsakingais už viešus ryšius ir komunikaciją (minėjo net du), tačiau jos nesulaukiau. Mindaugas Bilius perspėjo apie numatytą pasirašyti sutartį su Lietuvos savivaldybių asociacija ir taip pradėti PARATEAM / GILĖ lipdukų klijavimo projektą. Nuoširdžiai siūliau atsisakyti šios idėjos, nes ji nebus efektyvi, pakenks jo vadovaujamos organizacijos reputacijai bei svarbiausia diskredituos aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia procesą.

IŠVADA

Akivaizdu, kad bet kuris visuomenės veikėjas, tarnautojas siekdamas savo tikslų gali apsiskelbti neįgaliųjų teisių gynėju ir vietoje nuoseklaus, profesionalaus darbo užsiimti priešrinkimine savireklama. Šiandien paskelbus apie pasirašytą sutartį tarp Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidento Mindaugo Sinkevičiaus ir Mindaugo Biliaus, neliko abejonių, kad tai pastarojo rinkiminės agitacijos siekiant būti perrinktu Paralimpinio komiteto vadovu dar vienai kadencijai dalis. Taip pat tai rodo, kad bet kas sumanęs vertinti aplinkos pritaikymą žmonėms su negalia gali tuo užsiimti kaip jam atrodo – šiuo atveju klijuoti lipdukus.

Būtinai išbandysiu galimybę sportuoti tokiame objekte ir jei jis man PASIRODYS nedraugiškas apie tai paskelbsiu viešai, apeliuosi į suteiktą ženklą (Gilės lipduką) ir Paralimpinio komiteto pareigą užtikrinti, kad toks objektas taptų draugišku pagal mano individualius poreikius. Įdomu kaip tokiu atveju pasielgs Mindaugas Bilius, ką jis darys jei individualūs norinčių sportuoti neįgaliųjų poreikiai prieštaraus vienas kitam, jei statinys negalės jų išpildyti, ar tuomet Mindaugas Bilius nuklijuos lipduką? Pagyvensim – pamatysim.

Šaltiniai

PARATEAM TV projekto pristatymas – https://parateam.lt/naujienos/lrt-ir-parateam-lietuva-pristato-projekta-ypatingas-burys-tokio-pasaulyje-dar-nebuvo/
Mindaugo Biliaus įrašas Facebook apie ketinimus vertinti aplinką – https://www.facebook.com/biliusss/posts/10158726521648433
Mindaugo Biliaus įrašas Facebook apie pasirašytą sutartį su Lietuvos savivaldybių asociacija – https://www.facebook.com/biliusss/posts/10158756331093433
Lietuvos paralimpinio komiteto ir Lietuvos savivaldybių asociacijos pasirašyto memorandumo tekstas – http://paralympics.lt/prieinamiems-sporto-objektams-paralimpieciu-kokybes-zenklas/

Pasidalink

Būkite pirmas!

    Parašykite komentarą

    El. pašto adresas nebus skelbiamas.

    Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.