Press "Enter" to skip to content

Dvigubi LGKT kontrolierės Birutės Sabatauskaitės standartai neįgaliems

Atnaujintas: 2021-09-17

Jau esu minėjęs, kad ketinu rašyti apie institucijas kurios veikia žmonių su negalia teisių užtikrinimo srityje arba privalo jas užtikrinti. Atėjo metas šiems rašiniams ir pradėsiu nuo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos. Jau kuris laikas seku ir svarstau – ar tikrai Birutė Sabatauskaitė gebės nepasiduoti pagundai užimamas pareigas išnaudoti politikavimui ir išskirtinai LGBT bendruomenės, kuriai pati priklauso, problemų aktualizavmui.

Du kartus kreipiausi į jos vadovaujamą tarnybą su skundais ir abu kartus skundai buvo atmesti. Nepuoliau čia pat viešinti, apeliuoti, kaltinti. Susilaikiau, laukiau, svarsčiau ar verta gaišti laiką ir energiją ginčams ar net bylinėjimuisi. Vis numodavau ranka, nes laiką kurį skirčiau teisinėms procedūroms prieš LGKT, galiu skirti kur kas prasmingesnei veiklai. Tačiau šiandieninis Birutės Sabatauskaitės pareiškimas FB, kuriame kontrolierė ėmėsi vertinti Prezidento sprendimą dėl Vengrijos priimto įstatymo drausti šalyje LGBT propagandą vaikų tarpe, paskatino veikti – apeliuoti ne tik į jos pareiškimą, bet ir į paskutinį LGKT sprendimą dėl mano skundo, žinoma teisiškai. Smalsu ar tai bus pirmas kartas kai neįgalus asmuo bylinėjasi su neįgalių žmonių teises privalančia užtikrinti organizacija? Laikas parodys kuo tai baigsis.

Praeitame įraše teigiau, jog LGKT vadovė Birutė Sabatauskaitė “ūmaus charakterio, radikalių pažiūrų, nepagarba ir netolerancija pasižymėjusi kandidatė kurios patvirtinimas galimai atneš radikalių permainų į LGKT“. Tokią nuomonę suponavo agresyvi kandidatės nuostata oponentų atžvilgiu. Praėjo keli mėnesiai nuo jos paskyrimo, ir jei pirmoje publikacijoje apie ją rėmiausi tik vienu jos poelgiu (agresyviu išpuoliu prieš kitamintį mitinge), tai šiame rašinyje pasidalinsiu faktais kurie rodo, kad Birutė Sabatauskaitė taiko dvigubų standartų politiką ir yra neobjektyvi.

Istorija

Istorija paprasta – gegužės 15 d. vakare, apie 18 val. nuvykau į Vingio parką paklausyti Didžiojo šeimos gynimo maršo organizatorių idėjų ir įsitikinti savo akimis kaip šiame renginyje bus skleidžiama neapykanta LGBT bendruomenei, kaip netradicinės lytinės orientacijos žmonės bus žeminami, gal būt net prieš juos pasipils agresija. Norėjau savo akimis įsitikinti ar tikrai Lietuvos gyventojai kurie laikosi tradicinių, krikščioniškų pažiūrų, gerbia valstybės simbolį – Trispalvę, bus tokie kaip juos nušviečia LRT, Delfi, 15min, TV3 – agresyvūs, nepakantūs, netolerantiški, tamsuoliai, neišsilavinę ir pan.

Apie tai ką pamačiau pasakysiu trumpai, nes šis įrašas ne apie mano patirtį su šio mitingo organizatoriais, apie tai vėliau. Trumpai – šiame mitinge nebuvo nieko kuo buvo kaltinami jo dalyviai. Susirinkę žmonės buvo nusiteikę geranoriškai, draugiškai ir dalinosi geromis emocijomis, pozityvumu ir svarbiausia tikėjimu, kad Lietuvoje galima gyventi visiems kurie gerbia valstybę, jos simbolius ir Konstituciją. Apie provokatorius ir jų veiksmus renginyje mano akivaizdoje kitame rašinyje savo asmeniniame tinklaraštyje.

Atvykus į Vingio parką (antras įvažiavimas, įsukant iš Geležinio Vilko g.), prie įvažiavimo, kelią blokavo policijos postas. Privažiavus prie manęs priėjęs pareigūnas pasiteiravo kelionės tikslo, patikrino mano dokumentus (negalią ir leidimą pravažiuoti eismą draudžiančius kelio ženklus) ir pasiūlė sustoti ne prie Vingio parko scenos, bet čia pat, automobilių statymo aikštelėje. Jis neleido man vykti dar apie kilometrą, prie Vingio parko scenos ir ten palikus automobilį, perlipus į ratelius dalyvauti renginyje. Nuo policijos posto iki scenos daugiau nei 1 km., bandžiau pareigūnui paaiškinti, kad man teisę vykti prie scenos suteikia KET ir automobilio statymo kortelė, tačiau jis pagrasino iš vis neįleisti. Todėl buvau priverstas automobilį palikti prie įėjimo ir važiuoti rateliais iki scenos. Žmogui judančiam rateliais daugiau kaip 10 metų, dėl susidėvėjusių nuo aktyvaus judėjimo rankomis sąnarių, toks atstumas skausmingas. Tačiau tai nepasirodė svarbu policijos pareigūnui.

Nuvažiavęs prie scenos radau daug automobilių ir pareigūnų kurie tinginiavo transporto priemonėse – vieni žaidė telefonu, kiti išsidrėbę priekinėse sėdynėse miegojo. Dalis jų buvo apsiginklavę spec. priemonėmis kurios skirtos raminti riaušininkus. Be policijos automobilių, prie scenos stovėjo daugiau transporto priemonių kurioms nepaisant kelio ženklo “Eismas draudžiamas” buvo leista pravažiuoti, tai patvirtina nuotraukos. Be policijos pėstiesiems skirtu keliu važinėjo Petras Gražulis, organizatoriai, mikroautobusai su kroviniais ir keleiviams. Jiems buvo galima, o man ne.

Dėl šio įvykio kreipiausi į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą prašydamas ištirti ar policija vykdžiusi kontrolę prie įvažiavimo į Vingio parką nediskriminavo manęs negalios pagrindu – neleido man įstatymų nustatyta tvarka pasinaudoti lengvata žmonėms su negalia – važiuoti ženklo “Eismas draudžiamas” zonoje. Rezultatas nenustebino, nes jau po pirmo kreipimosi tapo aišku, kad mano kreipimaisi bus atmetami ir netiriami. Birutė Sabatauskaitė atmetė mano skundą nurodydama, kad “…įstatymais lygių galimybių kontrolieriui nėra suteikta kompetencija vertinti policijos pareigūnų veiksmus“, nors aš kreipiausi ne dėl policijos pareigūno, o dėl policijos (organizacijos) veiksmų. Juk akivaizdu, kad šioje situacijoje policijos pareigūnas yra valstybės atstovas, ne fizinis asmuo ne tarnybos metu. Dar daugiau – jam valstybė suteikė galią ir pareigą vykdyti valstybės įstatymus. Birutė Sabatauskaitė to nesuprato arba nežino, nors buvo pristatyta kaip profesionali teisininkė. Panašu, kad jos profesionalumas skirtas tik jos lytinės orientacijos atstovų problemoms spręsti.

Priežastys teigti, kad Birutė Sabatauskaitė netinkamai atlieka savo pareigas

Turiu pagrindo teigti, kad Birutė Sabatauskaitė neobjektyvi, taiko dvigubus standartus todėl netinkamai atlieka jai pavestas pareigas:

 1. 3-ias Lygių galimybių įstatymo straipsnis “Įstatymo nuostatų netaikymo atvejai”. Jame kontrolierės nurodytos priežasties dėl kurios atsisakė vykdyti tyrimą mano kreipimosi pagrindu nėra – “…darytina išvada, kad lygių galimybių kontrolieriaus kompetencija valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų srityje iš esmės apima tik šių institucijų bei įstaigų priimamus teisės aktus, bet lygių galimybių kontrolierius negali vertinti atskirų valstybės ar savivaldybės pareigūnų veiksmų vykdant savo pareigas…lygių galimybių kontrolierius negali atlikti tyrimo dėl Pareiškėjo skundo, kadangi įstatymais lygių galimybių kontrolieriui nėra suteikta kompetencija vertinti policijos pareigūnų veiksmus” (Birutė Sabatauskaitė).
 2. 10-as straipsnis Lygių galimybių įstatymo straipsnis “Lygių galimybių pažeidimas” – “Lygių galimybių pažeidimu laikomas šiame įstatyme nustatytų pareigų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas ir draudimų nesilaikymas.”. Kontrolierės Birutės Sabatauskaitės atsisakymą pradėti tyrimą mano skundo pagrindu galima laikyti netinkamu pareigų vykdymu.
 3. 17-as Lygių galimybių įstatymo straipsnis “Lygių galimybių kontrolieriaus kompetencija”:
  2. Lygių galimybių kontrolierius atlieka nepriklausomus tyrimus, susijusius su diskriminacijos ATVEJAIS… teikia išvadas ir rekomendacijas bet kokiais su diskriminacija susijusiais klausimais dėl šio įstatymo įgyvendinimo, taip pat pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl teisės aktų tobulinimo ir lygių teisių įgyvendinimo politikos prioritetų…”. Kontrolierė Sabatauskaitė ignoruoja 17 str. 2 dalį nurodydama, kad tiria tik valstybės ir savivaldybių priimamus teisės aktus. Ji privalo tirti ir ATVEJUS, nes apie tai nurodo šio punkto pirmas sakinys, todėl atsisakydama vadovautis Lygių galimybių įstatymu ji netinkamai atlieka savo pareigas.

Įrodymas

Pateiksiu pavyzdį kai Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė TYRĖ ATVEJĮ – 2021 m. gegužės 11 d. Nr.(21)SN-26)SP-13 sprendimas “DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS NEGALIOS PAGRINDU VYKDANT ŠALIGATVIŲ PRIEŽIŪRĄ KAUNO MIESTE TYRIMO”. Šiame tyrime LGKT tyrė ATVEJĮ dėl savivaldybės paslaugų, nors mano atveju nurodė, kad LGKT kompetencijoje tirti tik SAVIVALDYBĖS PRIIMAMUS TEISĖS AKTUS. Be šio yra dar ne vienas, kuomet pareiškėjų skundo pagrindu buvo tiriami savivaldybių netinkamo veikimo ar neveikimo ATVEJAI.

Tai tik vienas iš daugelio ATVEJŲ kuriuos tyrė ankstesnė kontrolierė Agneta Skardžiuvienė. Šį sprendimą pasirašė Birutė Sabatauskaitė ir taip patvirtino, jog ne tik TEISĖS AKTAI, bet ir ATVEJAI yra jos dėmesio ir veiklos objektas. Akivaizdu su viena sąlyga – neturi kritikuoti kontrolierės. Kitu atveju tau Lygių galimybių įstatymas netaikomas.

Manau mano skundas atmestas todėl, jog – aš ne LGBT bendruomenės narys, ne homoseksualus, kritikuoju kontrolierę Birutę Sabatauskaitę, kritikuoju LGBT bendruomenės veiksmus. Ar tai ne pagrindas teigti, jog patyriau diskriminaciją dėl heteroseksualios orientacijos ir pažiūrų? Pažiūrėsim ką į tai pasakys kandidatūrą teikusi Seimo pirmininkė Čmilytė-Nielsen ir Justicija.

Kontrolierė mano skundą persiuntė Policijos departamentui kuris atsakė taip “negauta nenuginčijamų faktinių duomenų, jog Vilniaus apskr. VPK VTV MK pareigūnas, 2021-05-15 bendraudamas su Jumis, nesilaikė jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų“. Nuotraukos ir vaizdo įrašas jiems nepakankamas įrodymas. Pažiūrėsim ką apie tai mano Temidė, bet tai kita istorija.

Šaltiniai

Lygių galimybių įstatymas
Birutės Sabatauskaitės sprendimas dėl nevalomų kelkraščių atvejo Kaune
Birutės Sabatauskaitės komentaras Facebook apie Prezidento sprendimą dėl Vengrijos

Rašinyje panaudotos Birutės Sabatauskaistės foto autorius J. Stacevičius / LRT.

Pasidalink

Būkite pirmas!

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas.

  Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.