Press "Enter" to skip to content

Birutė Sabatauskaitė – radikalė kandidatė užimti Lygių galimybių kontrolieriaus postą?

Atnaujintas: 2021-10-16

Po kadenciją baigusios, LGKT vadovės Agnetos Skardžiuvienės nuveiktų darbų ataskaitos pristatymo, dėmesys nukrypo į naujo tarnybos vadovo kandidatūrą – kam bus patikėta artimiausius 4-is metus imtis atsakomybės už Lygių galimybių politikos įgyvendinimą Lietuvoje? Vieša erdvė netruko sužinoti – siūloma kandidatė, asociacijos “Lietuvos žmogaus teisių centras” vadovė Birutė Sabatauskaitė, advokatė, seimo nario Juliaus Sabatausko duktė. Nors kandidatė nurodo, jog su jokia politine partija ji nesusijusi, tačiau jos poelgis akcijos prie JAV ambasados metu kai ji suplėšė akcijos dalyvio plakatą, nurodo į jos lojalumą LGBTQ+ bendruomenės interesus atstovaujančiai Laisvės partijai.

Šiandien, šią kandidatę pristatė bei rekomendavo keli žinomi negalios srityje dirbantys specialistai – VDU prof. Jonas Ruškus bei LNF prezidentė Dovilė Juodkaitė. Ne mažiau įdomia pasirodė 15min.lt publikacija kurioje nurodoma, jog kandidatė B. Sabatauskaitė praėjusį penktadienį prie JAV ambasados vykusių eitynių metu nuplėšė oponuojančios pusės plakatą ir susikivirčijo šios akcijos dalyve su Astra Genovaite Astrauskaite. Ši žinutė privertė atkreipti dėmesį į prof. J. Ruškaus ir D. Juodkaitės argumentus kuriais pažymima B. Sabatauskaitė kaip tinkama užimti šias pareigas kandidatė.

Prof. Jonas Ruškus nurodo, jog “Birutė yra aukščiausio lygmens profesionalė”, ji puikiai išmano žmogaus teisių standartus, tame tarpe, tarptautinę žmogaus teisių teisę ir žmogaus teisių įgyvendinimo iššūkius” ir pavirtina – “Pasitikiu Birute Sabatauskaite, žinau, kad būdama Lygių galimybių kontrolieriaus pareigose ji esmingai prisidės prie demokratinės ir pažangios Lietuvos, grįstos pagarba kiekvieno asmens orumui, lygybe ir nediskriminavimu, kūrimo.” (citatos pabaiga).

Profesoriaus Jono Ruškaus komentaras Facebook

Ši žinomo mokslininko ir neįgaliųjų teisių specialisto nuostata iš esmės prieštarauja kandidatės elgesiui protesto akcijos prie JAV ambasados metu – leistis į atvirą konfrontaciją su eisenos dalyviais, naikinti eisenos dalyvių naudojamus plakatus nėra pagarba asmens orumui ir lygybei kuriais anot profesoriaus pasižymi kandidatė. Situacija prieštaringa ir stebinanti – arba profesorius prieš skelbdamas savo komentarą nebuvo skaitęs 15min.lt straipsnio apie kandidatės D. Sabatauskaitės nepagarbų, neetišką, nederamą elgesį, arba jam tai nė motais. Jei profesoriui tai buvo žinoma tenka kilstelėti antakius ir pagalvoti kodėl toks specialistas ignoruoja kandidatės veiksmus prieštaraujančius jo teiginiams.

LNF (Lietuvos negalios forumas) prezidentė Dovilė Juodkaitė apie kandidatę taip pat pasisako išskirtinai teigiamai. Štai kelios citatos iš kandidatę pristatančio straipsnio jos pačios vadovaujamo centro interneto svetainėje (tai turėtų kelti šiokį tokį sumišimą dėl interesų konflikto). Citata “Vertiname B. Sabatauskaitės principingą pažeidžiamų grupių interesų palaikymą ir gynimą, jos ilgametę aktyvią žmogaus teisių gynimo veiklą. Taip pat svarbus tęstinis jos darbas neapykantos nusikaltimų, tarp jų ir neapykantos nusikaltimų prieš asmenis ar asmenų grupę dėl negalios srityje.”. D. Juodkaitė nurodo – “svarbu, kad jai (LGKT) vadovautų išskirtinai aukštą teisinę erudiciją, profesines kompetencijas, žmogaus teisių ir lygių galimybių teisėkūros ir praktikos įgyvendinimo patirtį turintis profesionalas.” ir pripažįsta kandidatę esant būtent tokia specialiste “Būtent tokias profesines kompetencijas ir asmenines vertybines nuostatas turi kandidatė“.

Dovilė Juodkaitė. Ričardo Diržio nuotrauka / manoteises.lt

LNF vadovės komentaras aktualus keliais aspektais. Pirma – ji pastebi “neapykantos nusikaltimų prieš asmenis ar asmenų grupę dėl negalios srityje” motyvą. Pabandykime suprasti šią formuluotę – ja norima pasakyti, kad vienas asmuo su negalia ar jų grupė patiria neapykantos nusikaltimus. Khm… šokiruojantis teiginys. Tačiau, kad gauti bent šiek tiek informacijos apie tokio pobūdžio nusikaltimus operatyviai, pakako į google paieškos sistemos laukelį naršyklėje įvesti paieškos frazę “neapykantos nusikaltimas dėl negalios”. Pats pirmas paieškos sistemos pasiūlytas rezultatas atsakė į kelis svarbius klausimus – 2020-12-08 Bernardinai.lt skelbta Godos Jurevičiūtės publikacija “Kodėl Lietuvoje nematomi neapykantos nusikaltimai negalios pagrindu?”

Tiesa čia pat paaiškėja, kad tai perspausdintas straipsnis iš asociacijos “Lietuvos žmogaus teisių centras” (kuriam vadovauja B. Sabatauskaitė) interneto svetainės. Vėl užkliūna nelemtas šališkumas – problemą aštrina įgalūs asmenys kurie palaiko Sabatauskaitės kandidatūrą užimti LGKT vadovo postą. Tačiau svarbu ir tai kas skelbiama šioje publikacijoje – jau pirmas sakinys nurodo “…oficialiais duomenimis mūsų šalyje tokio pobūdžio nusikalstamų veikų nėra fiksuojama”. Toliau autorė nurodo – “…Ieškant neįgalių žmonių bendruomenės atstovų, kurie galėtų pasidalinti neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos patirtimis, pirmas socialinių darbuotojų ir kitų negalios organizacijų atstovų atsakymas būdavo, kad tokių atvejų jie nežino ir asmenys, su kuriais jie dirba, nieko panašaus nėra patyrę.”.

Šios dvi citatos labai aiškiai sako – problema formuluojama, ji atrandama ir konstruojama iš naujo. Kad neįgalūs asmenys susilaukia nepagarbių komentarų – pripažįstu visu 100-tu procentų, ypač akivaizdi žmonių su proto / psichikos negalia priešprieša su visuomene. Pats tapau neįgaliu dėl nelaimingo atsitikimo 2009 m. ir susidūriau su nepagarbiu, arogantišku elgesiu mano atžvilgiu. Tik vienas “bet” – neapykantos kalbą ar tiksliau nepagarbias nuostatas savo atžvilgiu patyriau iš valstybės institucijų ir valdininkų.

Mano aplinkoje, žmonės net ir neturėję jokios patirties su žmonėmis su negalia, po mano tapimo “neįgaliu” (nesijaučiu tokiu, veikiau esu “invalidas”) neparodė jokios nepagarbos, priešingai mano patirtis 99% pozityvi – dauguma mano sutiktų nepažįstamų yra geranoriški, dėmesingi ir pasiruošę padėti. Todėl galiu teigti, jog aš nepatyriau iš visuomenės, žmonių neapykantos nusikaltimų dėl negalios apie ką nurodo LNF prezidentė Dovilė Juodkaitė.

Antras, vertas paminėti aspektas – LNF prezidentė kalba apie kandidatę B. Sabatauskaitę pirmiausia kaip apie profesionalų teisininką. Neabejotinai šios kompetencijos būtinos tokioms pareigoms užimti, tik ar jo aktualios dabar, kai kadenciją baigusi kontrolierė A. Skardžiuvienė “trinktelėjo durimis” – pasiūlė LGKT sprendimus pripažinti neginčijamais teisme ir privalomais visais atvejais.

Agneta Skardžiuvienė. Nuotrauka Juliaus Kalinsko / 15min.lt

Pripažinsiu – toks pasiūlymas mane šokiravo, nes A. Skardžiuvienės darbo metu kelis metus aktyviais bendravau su šios tarnybos atstovais ir jie teigė priešingą – tarnyba sukurta remiantis Švedijos lygybės ombudsmeno įstaigos pavyzdžiu kur A. Skardžiuvienė su kolegomis 2016 m. ėmėsi patirties. Jei LGKT sprendimai taps privalomais ir neginčijamais teisme (tai absoliutus nonsensas), tuomet ši tarnyba taps susidorojimo įrankiu su kitaminčiais. Politinės daugumos deleguoto tarnautojo priimami sprendimai negali būti viršesniais už teismo.

Apibendrinant LNF prezidentės rekomendacijas matyti, jog – a) argumentas dėl neapykantos nusikaltimų negalios pagrindu yra niekinis dėl tokių nebuvimo (atmeskime nepakankamą, dėl objektyvių priežasčių esantį visuomenės nesupratimą) ir b) nuoroda į teisines kandidatės kompetencijas yra neaktuali tuo atveju, jei kontrolieriaus sprendimai taps neginčijamais teisme ir tarnybos darbuotojams nereikės kreiptis dėl jų įgyvendinimo į teismą (rengti teismui dokumentus ir pan.).

Dar vienas žinomas veikėjas, VšĮ “Žmogaus teisių stebėjimo institutas” direktorius D. Pūras taip pat rekomenduoja B. Sabatauskaitę kaip kvalifikuotą teisininkę, tačiau šis argumentas netenka aktualijos tuo atveju, jei LGKT sprendimai tampa nekvestionuojamais teisme.

Pabaigai paminėsiu dar vieną, mano manymu svarbią aplinkybę – po to, kai po prof. J. Ruškaus įrašu Facebook pateikiau klausimą ar tai ta pati kandidatė kuri sukonfliktavo su eisenos prie JAV ambasados dalyviais, sulaukiau asociacijos “Lietuvos žmogaus teisių centras” komunikacijos vadovės Jūratės Juškaitės komentaro, jog B. Sabatauskaitė gailis dėl savo elgesio. Tas kiek švelnintų situaciją jei į mano pasiteiravimą būtų atsakiusi pati kandidatė.

Kaip aiškėja, J. Juškaitė galimai yra Birutės Sabatauskaitės sutuoktinė. Savo Facebook paskyroje J. Juškaitė nurodo, jog 2015 m. gegužės 16 d. susituokė. Tačiau nenurodo su kuo. Prielaidą, jog šios moterys susituokę patvirtina žemiau pateiktos foto kurios publikuojamos viešai Facebook. Tikrai nematau nieko keisto ar piktinančio – šių dviejų moterų seksualinė orientacija yra jų asmeninis reikalas ir niekas negali jų dėl asmeninio gyvenimo prioritetų smerkti ar vertinti tai. Tai kiekvieno žmogaus pamatinė teisė. Tik apmaudu, kad abi moterys to nepripažįsta – nuotraukos rodo jų akivaizdžius jausmus ir tai yra puiku. Jos laisvos mylėti ką panorėję.

Taip į mano paklausimą atsakė kandidatės artimas žmogus, šios asociacijos narė, darbuotojas kuri galimai užims B. Sabatauskaitės pareigas tuo atveju jei ji bus patvirtinta LGKT vadove. Tiesa, po kurio laiko komentarą dėl A. Skardžiuvienės siūlymo pateikė ir kandidatė “Priešingai, tokio siūlymo versti LGKT sprendimus neginčijamais niekada neteikiau ir neketinu to daryti. Mano nuomone, demokratinėje visuomenėje privalo išlikti galimybė skųsti privalomąją galią turinčius institucijų sprendimus.”. Ačiū jai už tai.

Birutės Sabatauskaitės komentaras Facebook

Kad B. Sabatauskaitė seime bus patvirtinta kontroliere esu tikras – jei į nederamą kandidatės elgesį akis užmerkia prof. Ruškus, ignoruoja LNF prezidentė ir kaip teigiama jos pačios vadovaujamos organizacijos interneto svetainėje manoteises.lt “B. Sabatauskaitės kandidatūrą palaiko 100 žmogaus teisių ekspertų ir organizacijų”, ji tikrai bus patvirtinta.

Beje, šios publikacijos antraštė “B. Sabatauskaitės kandidatūrą palaiko 100 žmogaus teisių ekspertų ir organizacijų: ji – principinga profesionalė ” primena gūdžius Stalino laikus kai darbininkų ir proletarų organizacijoms pageidaujant (prisidengiant jomis) buvo nulinčiuojami kitaminčiai. Primityvoka deklaracija nurodo į suinteresuotos grupės užtikrintumą dėl B. Sabatauskaitės patvirtinimo.

Man ji – ūmaus charakterio, radikalių pažiūrų, nepagarba ir netolerancija pasižymėjusi kandidatė kurios patvirtinimas atneš radikalių permainų į LGKT. Viliuosi, jog naujos vadovės užmojai ir ryžtas galutinai “nepribaigs” ne tik kontrolieriaus tarnybos idėjos, bet ir Švedijos lygybės ombudsmeno pavyzdžio. Viliuosi linkėdamas pamatuotų ir profesionalių sprendimų naujai vadovei.

Šaltiniai

2020 m. LGKT veiklos ataskaita
Lrt.lt – Į lygių galimybių kontrolieres teikiama Sabatauskaitė: su jokia partija niekada nesisiejau
Prof. Jono Ruškaus rekomendacija Facebook
15min.lt – Konfliktas prie JAV ambasados: Žmogaus teisių centro vadovė B.Sabatauskaitė nuplėšė oponentų plakatą
Manoteises.lt – B. Sabatauskaitės kandidatūrą palaiko 100 žmogaus teisių ekspertų ir organizacijų: ji – principinga profesionalė
Manoteises.lt – Neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba – kokių priemonių imasi Lietuva, siekdama mažinti problemos mąstą?
Jūratės Juškaitės profilis Facebook

Pasidalink

Būkite pirmas!

    Parašykite komentarą

    El. pašto adresas nebus skelbiamas.

    Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.