Press "Enter" to skip to content

Aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia. Neįgaliųjų reikalų departamentas (NRD)

Atnaujintas: 2019-08-01

Pastatų ir statinių pritaikymo žmonėms su negalia priežiūrą pasitelkdamas NVO vykdo Neįgaliųjų reikalų departamentas (NRD) prie SADM. 2019 m. ši funkcija patikėta vykdyti Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijai.

Pastatų ir statinių pritaikymo priežiūrą Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM vykdo vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“.

Visuomeninės aplinkos pritaikymo komisija

Žmonių su negalia aplinkos pritaikymo problemoms spręsti 2016 m. NRD iniciatyva buvo įsteigta Visuomeninės aplinkos pritaikymo komisija. Šios komisijos tikslas – neįgaliųjų NVO ir NRD atstovų bendradarbiavimas sprendžiant aplinkos pritaikymo problemas, teisės aktų analizė ir dalyvavimas jų rengime. Ją sudaro įvairias negalias atstovaujančių neįgaliųjų asociacijų, taip pat įvairių atsakingų institucijų atstovai. Komisijos pirmininke išrinkta Neįgaliųjų reikalų departamento direktorės pavaduotoja Jolanta Šliužienė.

Visuomeninės aplinkos pritaikymo komisija yra numačiusi parengti naują STR redakciją. Nors praėjusios kadencijos NRD vadovė Asta Kandratavičienė buvo nurodžiusi šį projektą parengti iki 2018 m. gruodžio mėnesio, iki šiol nėra skelbiama naujienų šia tema. Aptariant vėlavimo priežastis nurodoma, jog sustota dėl projektui vadovaujančios institucijos Aplinkos ministerijos atstovo nedalyvavimo (dėl ligos). Taip pat priežastimi nurodomas visuomeninis bendradarbiavimas – ne visi komisijos nariai gali skirti laiko šios komisijos veiklai. Taigi, kol kas nei Visuomeninės aplinkos pritaikymo komisija nei Neįgaliųjų reikalų taryba prie NRD neužtikrina būtinų sąlygų tinkamam aplinkos pritaikymui neįgaliems. Todėl yra vėluojama su labai svarbaus žmonėms su negalia, naujos redakcijos STR projekto parengimu.

Statybos techninis reglamentas

Dėl STR trūkumų yra nepritaikoma aplinka žmonėms su įvairiomis negaliomis. Pvz.: dabartinėje STR redakcijoje nėra numatyti normatyvai kaip turi būti pritaikyti žmonėms su negalia paplūdimai ir maudyklės. Taip pat neprivalomais pritaikyti statiniais laikomi bokštai ar apžvalgos aikštelės. Šių normatyvų nebuvimu naudojasi institucijos kurios mano, kad žmonėms su negalia pritaikyti aplinką nebūtina dėl sprendimų kaštų. Išlaidas būtinas užtikrint lygias galimybes jie laiko nepagrįstomis. Taip pažeidžiamas Lygių galimybių įstatymas, JT Neįgaliųjų teisių konvencija tačiau pažeidėjai išvengia atsakomybės.

Pavyzdžiais galima nurodyti – Kauno m. savivaldybę kuri rekonstruodama Laisvės alėja nepritaikė įėjimų į pastatus, taip pat Kauno m. savivaldybė projektuodama savivaldybės teritorijoje esančių paplūdimių ir maudyklų rekonstrukciją nenumato jų pilnaverčio pritaikymo žmonėms su negalia. Vietoje to pateikiamos menkavertės deklaracijos kuriomis prisidengiama pagrindžiant tokius projektus. Valstybės saugomų teritorijų tarnyba statydama Birštono apžvalgos bokštą taip pat nepritaikė šios statinio žmonėms su negalia, nors pristatydama šį projektą nurodė, jog jis suderintas su Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija. Kam derinti statinio projektą su neįgaliųjų teises atstovaujančia organizacija, jei jis neprivalo būti pritaikytas? Tai klausimai į kuriuos neatsakoma.

Tokie prieštaringi pavyzdžiai nurodo apie teisinės bazės trūkumus. Jei NRD, kuriai patikėta pareiga vykdyti aplinkos pritaikymo procedūrą neatlieka teisinio reguliavimo stebėsenos, nevykdo tyrimų ar analizės dėl numatomo teisinio reguliavimo, nerengia įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektų, kaip ji gali užtikrinti tinkamą JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų perkėlimą į fizinę aplinką, kuri Lietuvoje žmonėms su negalia yra itin nedraugiška? Klausimas retorinis, nes į jį kol kas neatsakoma.

Šaltiniai

Neįgaliųjų reikalų departamentas
LR Aplinkos ministro įsakymas dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 “Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas” patvirtinimo.
JT Neįgaliųjų teisių konvencija


Pasidalink

Būkite pirmas!

    Parašykite komentarą

    El. pašto adresas nebus skelbiamas.

    Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.