Press "Enter" to skip to content

Tema “Aplinkos pritaikymas”

Rašiniai aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia tema.

Aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia. Seimo Neįgaliųjų teisių komisija (NTK).

Statytojai ir architektai gali nebaudžiami pažeidinėti JT Neįgaliųjų teisių konvenciją, STR, Lygių galimybių ir Statybos įstatymus. Jų nusižengimus toleruoja Seimo Neįgaliųjų teisių komisija. Tokioje situacijoje tikėtis efektyvaus problemų sprendimo naivu, tačiau tokių situacijų viešinimas yra tai ką privalome daryti. Nes tik taip galime tikėtis pokyčių...