Press "Enter" to skip to content

Tema “Aplinkos pritaikymas”

Rašiniai aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia tema.

Aplinkos (ne)pritaikymas neįgaliems. Priežastys. I dalis

Jei pagrindinė priežastis įstatymų ir atsakomybės nebuvime, tuomet lieka teirautis seimo narių bei vykdančiosios valdžios atstovų kurie dirbo praeitoje kadencijoje ir pradėjo darbą šioje - ką jie nuveikė ir ką ketina nuveikti, kad pataisyti netinkamus ir sukurti naujus įstatymus kurie užtikrintų lygiateisiškumą, pašalintų priežastis, kurios apie dešimtadalį visuomenės pasmerkia atskirčiai?